หน้าหลัก > ประกาศ > FASHION SHOW > FASHION SHOW PHENOMENAL. Project
FASHION SHOW PHENOMENAL. Project

admin fad
2019-02-17 21:56:53

FASHION SHOW

PHENOMENAL. Project

สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผลงานของนักศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2560

25/04/2561

วิชาวัสดุและเทคนิคทางการออกแบบแฟชั่น

เป๊ะ ปัง อลัง บั๊ว!!!!!!!!!

ติดตาม Facebook : FAD13 ( https://www.youtube.com/watch?v=7BVmPZrFG5w&fbclid=IwAR3_QVtotvvpkuYU90sNa8TkK3fPTeTkkD6Rn8hXc2lYRm9KGEUCQDcMoZ4 )