หน้าหลัก > ประกาศ > FASHION SHOW > FASHION SHOW
FASHION SHOW

admin fad
2019-02-17 21:02:07

ภาพแฟชั่นโชว์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2652

ที่ผ่านมา ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า 

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินแบบในวิชา FAD2401 การจัดการสินค้าแฟชั่น

 และ ปีที่ 3 เดินแบบในวิชา FAD3216 การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาพประกอบบางส่วน)ติดตามผลงานได้ที่เพจ FACKBOOK : FAD13 หรือ FASHION SSRU