หน้าหลัก > ประกาศ > งานสัมมนา > งานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายต่างประเทศ
งานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายต่างประเทศ

admin fad
2019-02-17 21:39:03

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

งานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายต่างประเทศ

เพิ่มความรู้ให้เด็กๆในสาขาแฟชั่น มรภ.สวนสุนันทา

ร่วมกับดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าชั้นสูง จากประเทศ Turkey , Austria และ Kazakhstan

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2