หน้าหลัก > ประกาศ > รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 > ขอแสดงความยินดี...
ขอแสดงความยินดี...

admin fad
2019-02-17 21:04:34

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ทศพล นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปะกรรมศาสตร์

" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดัที่ 1 แข่งขัน "

ประกวดการทำกระทงประจำปีการศึกษา 2561