หน้าหลัก > กิจกรรม

การประกวดออกแบบลวดลายผ้า
31 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Happy New Year
Happy New Yearสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายกิจกรรมสนุก ๆ  ที่จัดขึ้นภายในสาขาของเราส่งท้ายปีเก่าประจ ...
17 ก.พ. 62 - 1 ธ.ค. 62
"Stylist"
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น"Stylist"อาชีพสไตล์ลิตคืออาช ...
17 ก.พ. 62 - 1 ธ.ค. 62
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและขยายเครือข่ายมหาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 พ.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน