หน้าหลัก > กิจกรรม

การประกวดออกแบบลวดลายผ้า
31 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สอบปฎิบัติและสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย(การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfo ...
27 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 63
ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOX
ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOXแฟชั่นโชว์เป็นผลงานการออกแบบเสื้ผ้า ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้น ปีที่ 4สาขาว ...
27 ม.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
Happy New Year
Happy New Yearสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายกิจกรรมสนุก ๆ  ที่จัดขึ้นภายในสาขาของเราส่งท้ายปีเก่าประจ ...
17 ก.พ. 62 - 1 ธ.ค. 62
"Stylist"
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น"Stylist"อาชีพสไตล์ลิตคืออาช ...
17 ก.พ. 62 - 1 ธ.ค. 62
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและขยายเครือข่ายมหาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 พ.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน