หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและขยายเครือข่ายมหาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 พ.ย. 61
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าดิบ
กิจกรรมนี้ในรายวิชา การออกแบบแพทเทริน์และการตัดเย็บ 1หลังจากที่เราจะวาดหรือออกแบบลงแพทเทริน์แล้วขั้น ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
คนดัง 2020
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น )"Stylist"เริ่มสัปดาห์สองเร ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
NEON ANIMAL
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น )"Stylist"ชุดเข้าเรียนวิชา ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
ภาพยนต์ McQueen
ดีใจมากเลยจ้าที่ได้รับเกีรยติจากทางบริษัท major ได้เชิญเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ไปชมภาพยนต์เรื่อง ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน