หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมในห้องเรียน

การออกแบบลวดลายผ้า
กิรกรรมภายในห้องเรียนใน วิชาวัสดุและเทคนิคการออกแบบลวดลายการนำแผนพลาสติกมาทำเป็นรูปตามที่เราได้ออกแบ ...
1 ม.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
Wet Felt
กิจกรรมภายในห้องเรียนวิชาวัสดุและเทคนิคทางการออกแบบแฟชั่นการทำ Wet Felt การนำเส้นใยที่ที่เป็นขน ...
1 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 64
การออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บ
การเรียนวิชา การออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือการออกแบบสร้างแพทเทิร์นกางเกงใน ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การทำโครงสร้างจากกระดาษ
กิจกรรมภายในห้องเรียนใน วิชาการออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บการออกแบบมีการออกแพทเทิร์นจากโครงกระดาษแล ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าดิบ
กิจกรรมนี้ในรายวิชา การออกแบบแพทเทริน์และการตัดเย็บ 1หลังจากที่เราจะวาดหรือออกแบบลงแพทเทริน์แล้วขั้น ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน