หน้าหลัก > กิจกรรม > โครงการภายในมหาลัย

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและขยายเครือข่ายมหาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 พ.ย. 61
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
ภาพยนต์ McQueen
ดีใจมากเลยจ้าที่ได้รับเกีรยติจากทางบริษัท major ได้เชิญเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ไปชมภาพยนต์เรื่อง ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมปัจจุบัน