หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม

สอบปฎิบัติและสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย(การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfo ...
27 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 63
ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOX
ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOXแฟชั่นโชว์เป็นผลงานการออกแบบเสื้ผ้า ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้น ปีที่ 4สาขาว ...
27 ม.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน