หน้าหลัก > กิจกรรม

NEON ANIMAL
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น )"Stylist"ชุดเข้าเรียนวิชา ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
ภาพยนต์ McQueen
ดีใจมากเลยจ้าที่ได้รับเกีรยติจากทางบริษัท major ได้เชิญเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ไปชมภาพยนต์เรื่อง ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมย้อนหลัง