หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมในห้องเรียน > การทำโครงสร้างจากกระดาษ
การทำโครงสร้างจากกระดาษ

admin fad
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64

กิจกรรมภายในห้องเรียน

ใน วิชาการออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บ

การออกแบบมีการออกแพทเทิร์นจากโครงกระดาษ

และนำกระดาษนั้นมาทำเป็นตัวต้นแบบในการตัดเย็บ 

ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติกับเนื้อผ้าของจริง

โดยที่มีอาจรย์ค่อยให้คำแนะนำและปรึกษาในการออกแบบ