หน้าหลัก > กิจกรรม > การจัดสัมมนานอกสถานที่ > การจัดสัมมนานอกสถานที่
การจัดสัมมนานอกสถานที่

admin fad
1 ม.ค. 62 - 1 ม.ค. 64

การจัดงานสัมมนานอกสถานที่ 

การแนะนำว่าการเรียนคณะออกแบบเครื่องแต่งกาย

นั้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 การออกแบบลวดลาย

หลักการเรียนวาดรูปที่ถูกต้อง

การออกแบบเครื่องแต่งกาย

ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟชั่น

ติดต่อได้ทีเพจ Facebok : Fashion SSRU ( https://www.facebook.com/Fashion-SSRU-1610141949079819/ )