หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Detail Project
Detail Project

admin fad
2019-02-17 22:37:50

ผลงานรายวิชาวัสดุและเทคนิค Detail Project 

นักศึกษาลงมือทำกันเองด้วยความตั้งใจ 

ตั้งแต่งานออกแบบ เลือกวัสดุ ค้นหาเทคนิค คุมการผลิตชิ้นงาน คัดหาแบบ และ

สร้างสรรค์การแสดงผลงาน