หน้าหลัก > กิจกรรม

การออกแบบลวดลายผ้า
กิรกรรมภายในห้องเรียนใน วิชาวัสดุและเทคนิคการออกแบบลวดลายการนำแผนพลาสติกมาทำเป็นรูปตามที่เราได้ออกแบ ...
1 ม.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การจัดสัมมนานอกสถานที่
การจัดงานสัมมนานอกสถานที่ การแนะนำว่าการเรียนคณะออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ...
1 ม.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
Wet Felt
กิจกรรมภายในห้องเรียนวิชาวัสดุและเทคนิคทางการออกแบบแฟชั่นการทำ Wet Felt การนำเส้นใยที่ที่เป็นขน ...
1 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 64
การออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บ
การเรียนวิชา การออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือการออกแบบสร้างแพทเทิร์นกางเกงใน ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การทำโครงสร้างจากกระดาษ
กิจกรรมภายในห้องเรียนใน วิชาการออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บการออกแบบมีการออกแพทเทิร์นจากโครงกระดาษแล ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชากาและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ด้านศิลปะและการออกแบบการจัดสอน ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าดิบ
กิจกรรมนี้ในรายวิชา การออกแบบแพทเทริน์และการตัดเย็บ 1หลังจากที่เราจะวาดหรือออกแบบลงแพทเทริน์แล้วขั้น ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
คนดัง 2020
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น )"Stylist"เริ่มสัปดาห์สองเร ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
NEON ANIMAL
วิชา fashion Stylist ( การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่องานออกแบบแฟชั่น )"Stylist"ชุดเข้าเรียนวิชา ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
ภาพยนต์ McQueen
ดีใจมากเลยจ้าที่ได้รับเกีรยติจากทางบริษัท major ได้เชิญเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ไปชมภาพยนต์เรื่อง ...
1 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 64
กิจกรรมย้อนหลัง